Meille asiantuntijuus tarkoittaa viimeisimmän tiedon ja trendien seuraamista. Nutrinetilta saatte tutkimustiedon tulkattuna helposti ymmärrettävään muotoon.

Ravitsemusasiantuntijamme voivat työskennellä  yrityksenne tuoteasiantuntijana vastaten tuotteen myynnistä ja markkinoinnista omalla alueellaan.  Tuotamme toiveidenne pohjalta sisällön kuluttajille tai asiantuntijoille suunnattuun materiaaliin/viestintäkanaviin esimerkiksi esitteisiin, internet-sivuille. Avustamme tuotekehitystänne mm. laatimalla tai tarkastamalla elintarvikkeiden pakkausmerkinnät, laatimalla asiakirjoja viranomaisille ja tekemällä kirjallisuusselvityksiä tuotekehityksen tueksi.

Ravitsemusasiantuntijamme voivat suunnitella ja toteuttaa valitsemallenne kohderyhmälle koulutuksen tai lyhyemmän luennon haluamastanne aihekokonaisuudesta. Meiltä saatte kokeneen ravitsemusterapeutin työterveyshuoltoon asiantuntijaksi tai osaavan ravitsemusterapeutin moniammatilliseen tiimiin terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kuntoutukseen joustavasti alihankintana. Ruokahuolloille tarjoamme ruokalistojen päivitystä ja kokonaisuuden tarkastelua, jolla toimintaa saadaan tehostettua ja karsittua turhia työvaiheita esim. vanhentuneita erityisruokavalioita.

Yhteistyökumppanimme

Nutrinet työskentelee tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa, ja pystymme tarjoamaan yhteistyössä heidän kanssaan laajoja toteutuksia.

PALVELUMME

RAVITSEMUSASIANTUNTIJA YRITYKSILLE

Tarvitsette ravitsemusasiantuntijan osaamista yrityksenne osaamisen vahvistamiseksi asiantuntijamarkkinointiin, sisällön tuottamiseen, viranomaisdokumenttien laatimiseen ja tuotekehitykseen.

...

TUTUSTU PALVELUUN

RAVITSEMUSTERAPIA TYÖTERVEYSHUOLTOON

Panostus työntekijöiden ravitsemukseen parantaa heidän työkykyä ja terveyttä tuoden pitkällä tähtäimellä myös merkittävää säästöä työnantajalle. Ravitsemusterapeutti on tärkeä osa laadukasta työterveyshuoltoa.

...

TUTUSTU PALVELUUN

RUOKAHUOLLON PALVELUT

Päivittämällä ruokalistanne ja erityisruokavalionne voitte tarjota entistä laadukkaampaa ruokaa ja saada myös kustannussäästöjä turhien työvaiheiden poistuessa ja hävikin vähentyessä.

...

TUTUSTU PALVELUUN

IKÄÄNTYNEIDEN HOITOON SUUNNATUT PALVELUT

Hyvä ravitsemusosaaminen on keskeinen osa ikääntyneiden laadukasta hoitotyötä ja asiakaspalvelua. Nutrinet toteuttaa ammatillista täydennyskoulutusta ja kehittämispalveluja ikääntyneiden parissa työskenteleville.

...

TUTUSTU PALVELUUN

LUENNOT JA KOULUTUKSET

Haluatteko järjestää koulutuksen ravitsemuksesta? Kaipaako henkilökuntanne ammatillista osaamista tukevaa ravitsemuskoulutusta tai työhyvinvointia tukevaa ravitsemusterapeutin luentoa?

...

TUTUSTU PALVELUUN

RAVITSEMUSTERAPIAPALVELUT

Tarvitsette ravitsemusterapiapalvelua perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja kuntoutustoimintaan julkiselle tai yksityisellekin sektorille.

...

TUTUSTU PALVELUUN