RAVITSEMUSASIANTUNTIJAPALVELUT YRITYKSILLE

Kun tarvitsette ravitsemusasiantuntijan osaamista yrityksenne osaamisen vahvistamiseksi Nutrinetiltä saatte tarpeidenne mukaiset ravitsemusasiantuntijan palvelut asiantuntijamarkkinointiin, sisällön tuottamiseen, viranomaisdokumenttien laatimiseen ja tuotekehitykseen.

Saatte käyttöönne luotettavan, ajantasaisen tiedon ja ravitsemusasiantuntijan ammattitaidon yli kymmenen vuoden kokemuksella. Asiantuntija näkee ravitsemuksen osana tuotteita ostavan asiakkaan koko hyvinvointia ja tuntee hyvin ostavan asiakkaan tarpeet. Asiantuntija esiintyy aina palvelua toteuttaessaan asiakkaan edustajana. Kaikki tuotetut palvelut ja materiaalit ovat asiakkaan omaisuutta.


TUOTEASIANTUNTIJA

Nutrinet Oy:n tuoteasiantuntijan avulla lisäätte tuotteen tunnettavuutta ja myyntiä antaen asiakkaalle selkeän kuvan markkinoitavan tuotteen hyödyistä.

Kohderyhmä: elintarvike-, luontaistuote- ja lääkealan yritykset

Markkinointikampanjat terveydenhuollon, farmasian ja ravitsemuksen asiantuntijoille esimerkiksi silloin, kun haluatte kertoa heille uudesta tuotteesta. Kampanja voi pitää sisällään tuoteasiantuntijan käyntejä asiakkaan luona, luentotilaisuuksia, koulutuksia tai infotilaisuuksia eri kohteissa, esimerkiksi apteekeissa.

Messuedustus asiantuntija- ja kuluttajamessuilla sekä asiantuntijakoulutuksiin liittyvissä näyttelyissä kertoen tuotteista ja niihin liittyvästä ravitsemuksesta esim. Sairaanhoitajapäivät, Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät, Lääkäripäivät tai Elintarvikepäivä.

Markkinointikampanja alkaen 6900 €/yhden työntekijän kuukauden työpanos (alv 0%). Hintaan lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Messuedustus alkaen 830 €/päivä (alv 0%). Hintaan lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.


ASIANTUNTIJA KULUTTAJAPALVELUN AVUKSI

Saatte Nutrinet Oy:n ravitsemusasiantuntijan kuluttajapalvelunne käyttöön tai halutessanne ravitsemusasiantuntija vastaa itsenäisesti ravitsemukseen liittyviin kysymyksiin ja palautteeseen.


SISÄLLÖN TUOTTAJA ERI VIESTINTÄKANAVIIN

Ravitsemusasiantuntijamme tuottaa sisällön toiveidenne pohjalta kuluttajille tai asiantuntijoille suunnattuun materiaaliin/viestintäkanavaan (esim. esitteet, tiedotteet, internetsivujen sisältö)


RAVITSEMUSOSAAMINEN TUOTEKEHITYKSEEN

Ravitsemusasiantuntijamme avustavat tuotekehitystänne:

  • seuraamalla viimeisintä tutkimustietoa tuoden oman asiantuntemuksen elintarvikekehitykseen toimien tulkkina tieteen, ravitsemussuositusten ja käytännön työn välillä
  • laatimalla tai tarkistamalla elintarvikkeiden pakkausmerkinnät
  • asiakirjojen laatimisessa viranomaisille, esimerkiksi tuotaessa uusia tuotteita Suomen markkinoille (esim. HILA, EVIRA, FIMEA)
  • tekemällä kirjallisuusselvityksiä tuotekehityksen tueksi

AMMATTILAISKOULUTUKSET

Ravitsemusasiantuntijamme suunnittelee ja toteuttaa valitsemallenne kohderyhmälle koulutuksen haluamastanne aihekokonaisuudesta esim. ikääntyneiden vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito

Kohderyhmä: Esimerkiksi terveydenhoitajat, ravitsemusterapeutit, kaupan henkilökunta

Hinta alkaen 350€/ yhden tunnin luento (alv 0%). Hinta sisältää valmistelutyön ja luennoimisen. Hintaan lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.


HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET

Tarvittaessa koulutamme yrityksenne omaa henkilökuntaa tuotteisiinne liittyvässä ravitsemuksessa esim. leipomohenkilökuntaa ymmärtämään gluteenittoman ruokavalion merkityksen keliaakikoille. Ravitsemuskoulutuksella saaatte hyvän ravitsemusymmärryksen kaikille työntekijöille, mikä motivoi tekemään entistä laadukkaaampia tuotteita.

Hinta alkaen 350€/ yhden tunnin luento (alv 0%). Hinta sisältää valmistelutyön ja luennoimisen. Hintaan lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.


REFERENSSIT

Bunge Finland Oy

Nestle Health Science

Nutricia Medical Oy

Edita Publishing Oy

Kustannus Oy Duodecim

WSOY

OTA YHTEYTTÄ

PALVELUESIMERKKI: Tuoteasiantuntijana elintarvikeyrityksessä

Tuoteasiantuntija työskentelee osana yrityksen myyntitiimiä vastaten omasta vastuualueestaan. Asiakasyritys perehdyttää asiantuntijan myytäviin tuotteisiin. Työn tavoitteet asetetaan yhdessä. Tuoteasiantuntija varaa käynnit ja toteuttaa ne sovitun suunnitelman mukaan esim. keskimäärin 3 tapaamista päivässä. Ravitsemuksen ammattilainen täydentää tiimiä omalla osaamisellaan. Asiantuntijamarkkinointikäyntien lisäksi työ sisältää messuedustusta. Tehty työ raportoidaan halutulla tavalla asiakkaan järjestelmään, jolloin työn tehokkuutta on helppo seurata.