RAVITSEMUSTERAPIAPALVELUT

Tarvitsette ravitsemusterapiapalvelua perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja kuntoutustoimintaan julkiselle tai yksityisellekin sektorille. Nutrinet Oy:n laillistettu ravitsemusterapeutti toteuttaa käytännönläheisesti yksilöllisen ravitsemushoidon yksilö- ja ryhmäohjauksin, kouluttaen henkilökuntaa ja ollen osa moniammatillista tiimiä. Ravitsemusterapiapalvelu toteutetaan alihankintana ollen joustava tapa täydentää henkilökuntaa koko- tai osa-aikaisella osaajalla ilman rekrytointia.

Toimintamuotoja:

  • Vastaanottotoiminta (yksilöohjaus, ryhmäohjaus, puhelinkonsultaatiot, ruokapäiväkirjojen tulkinnat)
  • Kuntoutustoiminta
  • Osastokierrot
  • Henkilöstön koulutus
  • Palveluiden kehitys- ja markkinointiyhteistyö
  • Kampanjat, luennot ja teemapäivät

Kaikilla asiantuntijoillamme on laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys (Valvira). Laillistettu ravitsemusterapeutti on terveydenhuollon ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja – terapiaan erikoistunut ylempi yliopistokoulutus (TtM, THM, ETM tai MMM).

Hinta alkaen 280 € ½ työpäivä (Alv 0%)

REFERENSSIT

Sunborn Saga Oy, Ruissalon kuntoutuskeskus

Vetrea Terveys Oy

Rinnekoti-Säätiö

Mehiläinen

Iisalmen työterveysasema

Forssan terveyden- ja hyvinvoinnin kuntayhtymä

Loimaan kaupunki

Kruunupuisto

Niuvanniemen sairaala

Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus NEURON

”Palvelut ovat täydentäneet kuntoutujien kuntoutuskokonaisuutta. Avoin ja keskusteleva yhteistyö käytännön asioissa.

OTA YHTEYTTÄ

PALVELUESIMERKKI: Ravitsemusterapia kuntoutuskeskuksessa

Kuntoutuskeskuksessa ravitsemusterapeutti toimii osana moniammatillista tiimiä kuntoutuskeskuksen työntekijänä. Ravitsemusterapeutti osallistuu yhdessä tiimin kanssa kunkin kuntoutustyypin suunnitteluun Kelan standardien mukaisesti ja vastaa sen ravitsemusosion suunnittelusta niin, että se tukee kuntoutuksen kokonaistavoitetta. Ohjelma voi pitää sisällään niin yksilö- kuin ryhmäohjausta.

Yksilöohjauksessa keskitytään kunkin kuntoutujan henkilökohtaisiin ravitsemuskysymyksiin, kuten ruokavalion monipuolisuuden tarkistamiseen tai painonhallintaan. Ryhmäohjauksessa voidaan käydä läpi yleisempiä aiheita, kuten ravitsemussuosituksia käytännön tasolla, työpaikkaruokailun toteuttamista tai tutustua pakkausmerkintöihin elintarvikepakkauksia tutkien. Olennaista kuntoutuksessa on kuntoutujan oma aktiivinen osallistuminen ja erilaiset aktivoivat työmenetelmät ryhmäkeskusteluista pelaamiseen.