RAVITSEMUSTERAPIAPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTOON

Terveellinen ruokavalio tukee työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Parantamalla työntekijän ravitsemusta ehkäistään ja hoidetaan monia kansansairauksia, jotka pahimmillaan voivat johtaa työkyvyttömyyteen. Pitkällä tähtäimellä ravitsemukseen panostaminen tuo merkittävää säästöä työnantajalle.

Laillistettu ravitsemusterapeutti työterveyshuollon asiantuntijana täydentää ammattihenkilöiden osaamista ja toimii monipuolisesti osallistuen työpaikkaselvityksiin, työntekijöiden terveystarkastuksiin ja toteuttaen työkykyä tukevaa ravitsemusohjausta.

Palvelut, joissa ravitsemusterapeutti voi toimia asiantuntijana:

  • Työpaikkaselvitykset
  • Terveystarkastukset
  • Toimenpide-ehdotukset
  • Toimintasuunnitelmat
  • Henkilökunnan koulutus
  • Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus (TANO-käynnit) yksin tai ryhmässä

Ravitsemusterapeutin yksilö- ja ryhmäohjaus

Ravitsemusterapeutti selvittää ja arvioi asiantuntijuuteensa perustuen työntekijän terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä erityisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työ (esim. yö- ja vuorotyö)
  • Terveyttä työturvallisuuden vuoksi vaativa työ (esim. ammattikuljettajat, valvontatyö, suurten koneiden kanssa työskentelevät)
  • Työaikaisen ruokailun toteutusta hankaloittava työ (esim.metsurit, ammattikuljettajat, yrittäjät)

Ravitsemusterapeutin toiminta on KELA–korvattavaa (korvausluokka I), kun se on mainittu yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa eli tapahtuu suunnitelmallisesti työterveyslääkärin tai –hoitajan tarvearvion pohjalta ollen työkykyä edistävää toimintaa. Ravitsemusterapia on KELA-korvattavaa myös tietyissä erityistilanteissa, kuten kuljetusalan työntekijät ja yö-/vuorotyöntekijät.

Hinta alkaen 280 € ½ työpäivä (Alv 0%)

REFERENSSIT

Iisalmen työterveysasema Oy

Mehiläinen Oy

OTA YHTEYTTÄ

PALVELUESIMERKKI: Terveellinen eväsruokailu mastotyöntekijöillä

Telemastoja huoltavan yrityksen henkilöstöjohtaja on huolissaan työntekijöidensä jaksamisesta vaativissa olosuhteissa. Maastossa päivät saattavat venyä jopa 16-tuntisiksi, eikä mahdollisuutta järjestettyyn ruokailuun ole. Työntekijät ovat omien eväiden varassa, eivätkä eväsvalinnat aina ole jaksamista tukevia.

Yritys tilaa Nutrinetilta ohjeistuksen viisaan ruokailun toteuttamiseen maasto-olosuhteissa. Ohjeistuksessa on selkeät, konkreettiset, kuvin täydennetyt ohjeet siitä, miten eväsruokailun voi maasto-olosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa ja on yhtenä päivänä työntekijöiden mukana maasto-olosuhteissa seuraamassa ruokailua ja antamassa vinkkejä. Työntekijät ovat tyytyväisiä päivän antiin ja saamiinsa vinkkeihin. Työnantajalle hyöty näkyy työntekijöiden parempana jaksamisena ja sairauspoissaolojen vähenemisenä.