Ravitsemusväitteet avuksi markkinointiin

25.05.2020

Tiedätkö, mikä ero on ”runsaskuituinen” ja ”maidoton” -pakkausmerkinnoillä? Ensimmäinen niistä kuuluu ravitsemusväitteisiin ja kertoo tuotteen erityisestä ravintoainesisällöstä. Ravitsemusväitteet elintarvikepakkauksissa ohjaavat kuluttajia valinnoissaan. Niiden käyttö markkinoinnin apuna vaatii kuitenkin sen, että tuote on sitä, mitä luvataan. Tämän takia ravitsemusväitteet kannattaa huomioida jo elintarvikkeen tuotekehitysvaiheessa. Nutrinetin asiatuntijat tarjoavat osaavaa apuaan ravitsemusväitteiden käyttöön.

Mitä ravitsemusväitteet ovat?

Elintarvikepakkauksista löytyy paljon erilaisia merkintöjä, kuten elintarvikkeen nimi, luettelo ainesosista sekä ravintoarvomerkinnät (esimerkiksi tiedot energia- ja suolapitoisuuksista). Osa merkinnöistä on pakollisia, osa taas vapaaehtoisia, enemmänkin tuotteen markkinointiin liittyviä asioita. Ravitsemusväitteet kertovat elintarvikepakkauksessa elintarvikkeen erityisestä ravintosisällöstä. Niiden käyttö elintarvikemerkinnöissä mahdollistaa tuotteen poikkeuksellisuuden esiintuomisen myös markkinoinnissa.

Ravitsemusväitteet voivat liittyä seuraaviin seikkoihin:

1. elintarvikkeen energiamäärään ja / tai

2. ravintoaineisiin tai muihin aineisiin.

Tuotteessa voi olla energiaa lisätty tai vähennetty (esim. “vähäenerginen”-väite) tai tuote voi sisältää jotain tiettyä ravintoainetta erityisen paljon tai ei lainkaan tai sen määrää on voitu vähentää (esim. “runsasproteiininen”).

Ravitsemusväitteeksi ei käy kuitenkaan ihan mikä tahansa väittämä, vaan niiden tulee olla EU:n hyväksymiä ja EU säännösten mukaisia. Kaikki hyväksytyt ravitsemusväitteet on kuvattu täällä: EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetus (1924/2006). Myös Ruokavirasto on julkaissut ohjeistusta niiden käyttöön.

Mitä väitteiden käytössä on huomioitava

Ravitsemusväitteiden käyttö, pois lukien Sydänmerkin käyttö, on yritykselle ilmaista, mutta vaatii tiettyjen seikkojen huomioimista. Jotta ravitsemusväitettä voi tuotteessa käyttää, tulee ravintoaineen määrän oltava väitteen mukainen. Ravitsemusväitteen käyttö edellyttää aina ravintoarvon ilmoittamisen pakkausmerkinnöissä. Lisäksi tuotteen on sisällettävä ravintoainetta merkityksellinen määrä ja elimistön tulee voida hyödyntää aine. Lisäksi väitteen täytyy olla ymmärrettävä, mikä tarkoittaa sitä, että ihan tavallisen kansalaisen täytyy ymmärtää, mitä väite tarkoittaa – koskien kaikkea tuotteen markkinointia.

Väite voi sanallisen muodon lisäksi olla kuva, symboli tai graafinen esitys. Väitteen ei ole välttämätöntä olla sanamuodoltaan täysin samanlainen kuin asetuksessa on määritelty, mutta yrityksen on varmistettava, että sanalla tai kuvalla on kuluttajalle sama merkitys kuin alkuperäisessä väitteessä. Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan tai pelotella.

Ravitsemusväittämät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

  • “runsaskuituinen”
  • “proteiinin lähde”
  • “ei lisättyjä sokereita”
  • “sisältää runsaasti kalsiumia”
  • “kevyt”.

Sydänmerkki kertoo paremmasta valinnasta

Monien tunnistama Sydänmerkki on myös sallittu ravitsemusväite. Lisäksi se on ainoa ravitsemusväittämäksi luokiteltu symboli Suomessa, joka kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkin tarkoituksena on edistää kansanterveyttä helpottamalla terveyttä edistäviä ruokavalintoja. Sen pohjana on käytetty kansallisia ravitsemussuosituksia ja myös viranomaiset ovat olleet mukana kehittämässä merkin kriteeristöä. Vaikka symboli viittaa sydänterveyteen, se on suunnattu kaikkien kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen yleisesti. ”Sydänmerkki – Parempi valinta” -symbolilla varustetut tuotteet ovat tuoteryhmässään rasvan ja suolan saannin kannalta parempia vaihtoehtoja.

Mitä väittämät eivät ole?

Ravitsemusväitteet koskevat vain ihmisruoaksi luokiteltuja elintarvikkeita eli niitä ei käytetä esimerkiksi lemmikkiruoissa tai kosmetiikassa. Ravitsemusväitteet eivät myöskään ota kantaa siihen, mitä väitettä koskeva ravintoaine tekee ihmiskehossa tai minkälaisia terveysvaikutuksia sillä saattaa olla.

Huomaa, että kaikki ravintoaineisiin liittyvät pakkausmerkinnät eivät ole ravitsemusväittämiä. Ravitsemusväittämät eivät ole pakollisia merkintöjä, kuten lainmukaiset pakkausmerkinnät liittyen esimerkiksi ravintoaineiden määrään tai laatuun. Pakkauksessa voi siis olla myös muita informatiivisia asioita tuotteesta, mitkä osa ovat pakollisia ilmoittaa, kuten allergeenit. Muita ei-ravitsemusväitteitä ovat esimerkiksi ”maidoton”, ”vähälaktoosinen” tai ”makeuttamaton”. Tietyissä tuotteissa, kuten jauhelihassa, saatetaan myös ilmoittaa tuotteen rasvapitoisuus, mutta sitäkään ei luokitella ravitsemusväitteeksi.

Esimerkkejä kielletyistä väitteistä

Väitteet eivät voi olla moniselitteisiä, kuten ”monipuolista ruokaa” tai “terveelliseen ruokavalioon”. Niiden täytyy olla täsmällisiä, joten esimerkiksi “enemmän C-vitamiinia” tai “tuplasti D-vitamiinia” eivät sovellu väitteeksi. On myös kiellettyä väittää, etteikö ruokavaliosta voisi saada tarpeeksi ravintoainetta, kuten D-vitamiinia. Väitteillä ei saa pelotella kuluttajaa tai väittää ravintoaineen ehkäisevän sairauksilta. Esimerkiksi korona-aikana on kiellettyä väittää, että jokin ravintoaine ehkäisisi sairastumasta koronavirustautiin.

Muita kiellettyjä väitteitä ovat esimerkiksi:

  • “kolesteroliton”, “ei sisällä transrasvahappoja”
  • “superkevyt”, “ultrakevyt”
  • yhtä paljon kuin vertaukset
  • “vähähiilihydraattinen”.

Mitä hyötyä on ravitsemusväitteiden käytöstä?

Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttaa moni asia, mutta elintarvikkeen ravintoainesisältö ja terveellisyys ovat yhä tärkeämpiä myyntivaltteja. Ravitsemusväitteisiin kiinnittävät huomiota monet asiakasryhmät. Kuluttajaa helpottaa, kun hän saa heti tietoa tuotteen ravintoainesisällöstä lukematta pakkausmerkintöjä tarkemmin. Ravitsemusväite luo lisäksi myönteistä kuvaa tuotteesta ja auttaa sitä erottumaan muista vastaavista tuotteista.

Ravitsemusväitteiden käyttö on välttämätöntä, jos tuotetta halutaan markkinoida sen ravintoainepitoisuuksien perusteella. Esimerkiksi ilman kuituun liittyvää väitettä, tuotteen markkinoinnissa ei voi ottaa kantaa tuotteen kuitupitoisuuteen. Tämä koskee kaikkea markkinointia aina elintarvikepakkauksista mainontaan, tuotenimiin sekä bloggaajien kanssa tehtävään markkinointiyhteistyöhön.

Nutrinet auttaa yrityksiä pakkausmerkinnöissä ja ravitsemusväitteiden täsmälliseen käyttöön. Otathan rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme, kun ravitsemusväittämät mietityttävät.