Teollisuuden ravitsemusasiantuntija palveluksessanne

07.09.2017

Vuosien saatossa useat elintarvikealan yritykset ovat käyttäneet Nutrinetin ravitsemusasiantuntijan palveluja. Työurani aikana olen toteuttanut toimeksiantoja useille eri elintarvikeyrityksille. Tässä blogissa kuvaan tarkemmin teollisuudelle tekemiäni työtehtäviä. 

Bungelle olen tuottanut ravitsemusaiheista sisältöä esitteisiin, internet-sivuille ja mainoksiin. Olen vastannut myös kuluttajakysymyksiin ja ollut esittelemässä tuotteita usean kerran Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä. Bunge otti Nutrinetiin yhteyttä, koska heillä oli tarvetta saada ulkopuolisen ravitsemusasiantuntijan laaja-alaista näkemystä. Nestlé Health Sciencen toimeksiannossa vastasin kliinisten ravintovalmisteiden myynnistä terveydenhuollon asiantuntijoille omalla alueellani.

Nutrinetistä ammattilainen järjestyy vaivattomasti ja helposti ilman työnantajakuluja, kun yrityksellä esimerkiksi ei ole omaa ravitsemusasiantuntijaa tai tarvitaan  lisätyövoimaa. Tässä blogissa pohdiskelen sitä, mihin ravitsemusasiantuntijan osaamista teollisuudessa tarvitaan, ja mitä hyötyä siitä voisi olla.

Ravitsemus- ja terveysnäkökulmaa tuotekehitykseen

Terveys ovat monille meistä tärkeä arvo. Millainen tuote on terveellinen? Miten erityisruokavaliot huomioidaan tuotekehityksessä? Entä ympäristövaikutukset? Ravitsemusasiantuntija osaa huomioida yrityksen vastuun terveyden ja ravinnon ympäristövaikutusten kannalta.

Elintarvikelainsäädännön tuntevana avustamme pakkausmerkintöjen laatimisessa ja viranomaisyhteistyössä, jolloin yhteistyö viranomaisten kanssa sujuu mutkattomasti. Asialliset pakkausmerkinnät viestivät osaavasta ja luotettavasta yrityksestä.

Luotettavaa viestintää

Ravitsemusasiantuntija osaa kirjoittaa laadukasta tekstiä eri markkinointi- ja myyntikanaviin. Arvioimme ravitsemustrendejä kriittisesti ja hyödynnämme tutkimustietoa, ravitsemussuosituksia ja muuta ravitsemustietoa. Esitämme tiedon selkeästi, havainnollisesti, vakuuttavasti ja perustellusti huomioiden vastaanottajan tietotason, jolloin lukijalle välittyy osaava ja luotettava mielikuva tuotteista ja yrityksestä. Terveydenhuollon- ja ravitsemusalan ammattilaiset käyttävät mielellään asiantuntevasti tiedottavien yritysten materiaaleja. Mielikuva luotettavuudesta ja turvallisuudesta ohjaa usein kuluttajan ostopäätöstä.

Lisätehoa myyntiin

Voimme työskennellä lyhytaikaisesti esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksessa tai vuosia osa- tai kokoaikaisesti tuoteasiantuntijana. Sulaudumme helposti myyntihenkilöstöön ja omaksumme nopeasti tuotetiedot. Ravitsemusasiantuntijan asiantuntemus on kuitenkin ulkoa opeteltua tuotetietoa huomattavasti syvällisempi. Osaamme kertoa tuotteen taustalla olevat ravitsemusasiat, perustella miksi juuri tämä tuote olisi paras valinta ja ratkaista asiakkaiden eteen tulevia käytännön ongelmia. Työskentelymme lähtökohta on aina se, että työskentelemme yrityksen edustajina ajatellen toimeksiantajan etua.